Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/macedon/public_html/setings.php on line 8
 Цел на проектот број 23 338 O реализиран 2009 година

Цел на проектот

Македонија центар за развој е форум каде млади луѓе од различна етничка и социјална припадност ќе имаат можност да се запознаваат меѓусебно и да се стекнат со основното образование од полето на Информатичката технологија. Поради големата стапка на невработеност и нискиот животен стандард на населението, само поединци се во можност да купат компјутер, и поради тоа новата технологија е недостапна за секого. Македонија е многу поназад во користењето на новите технологии во државната администрација и општеството во споредба со Европа. Се надеваме дека овој проект ќе придонесе за развој во позитивен правец и ќе резултира во практична употреба на информатичката технологија. Целта на овој проект е да се едуцираат што повеќе млади луѓе на возраст од 13 до 30 години, во основите на компјутерите и Интернет со надеж да се свати врската помеѓу образованието и промените во општеството.

Центарот нуди Бесплатен Интернет Пристап на целната група.

Центарот нуди Бесплатен Интернет Пристап на целната група.

Проектот се состои од:

Повеќе од 200 луѓе ќе бидат вклучени во проектот број 23 338 O како ученици.

Учениците ќе бидат едуцирани од форумот Македонија центар за развој во основите на компјутерите и Интернет како што е специфицирано подолу.

Почетен Курс, 10 часа - 35 Ученика:

Почетен Опширен Курс, 20 часа - 56 Ученика:

Продолжен Курс, 10 часа - 70 Ученика:

Почетен Курс веб дизајн, 20 часа - 14 Ученика:

Почетен Курс Линукс Убунту (Linux Ubuntu), 20 часа - 28 Ученика:

Предмет на форумот Македонија центар за развој се млади луѓе на возраст од 13 до 30 години, ученици, невработени и вработени. Младите личности доаѓаат од различни етнички групи со различен социјален статус, но со иста цел, да изградат нова и подобра иднина. Да најдат работа и вработување е од основно значње за секого денес и затоа образованието и знаењето за користење на новата технологијае многу важно.

При изборот на ученици, во предвид се земени следниве факти:

Поради ограничениот пристап до Интернет во Македонија, Центарот нуди Бесплатен Интернет Пристап на целната група во Кочани и неговата околина.