Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/macedon/public_html/setings.php on line 8
 Цел на проектот број 23 338 U реализиран 2005 година

Цел на проектот

Целта на проектот е во согласност на преводот на описот на проектот.

Македонија центар за развој е форум каде млади луѓе од различна етничка и социјална припадност ќе имаат можност да се запознаваат меѓусебно и да се стекнат со основното образование од полето на Информатичката технологија. Поради големата стапка на невработеност и нискиот животен стандард на населението, само поединци се во можност да купат компјутер, и поради тоа новата технологија е недостапна за секого. Македонија е многу поназад во користењето на новите технологии во државната администрација и општеството во споредба со Европа. Се надеваме дека овој проект ќе придонесе за развој во позитивен правец и ќе резултира во практична употреба на информатичката технологија. Целта на овој проект е да се едуцираат што повеќе млади луѓе на возраст од 13 до 30 години, во основите на компјутерите и Интернет со надеж да се свати врската помеѓу образованието и промените во општеството.

Проектот се состои од:

Повеќе од 200 луѓе ќе бидат вклучени во проектот број 23 338 U. Учениците ќе бидат едуцирани од форумот Македонија центар за развој во основите на компјутерите и Интернет како што е специфицирано подолу.

Наставната програма се состои од :

За детален преглед на програмата симнете го

„Прирачникот за курсот по основите на Информатиката“ во PDF-формат Симни го Прирачникот за курсот по основите на Информатиката Course Manual.pdf

Предмет на форумот Македонија центар за развој се млади луѓе на возраст од 13 до 30 години, ученици, невработени и вработени. Младите личности доаѓаат од различни етнички групи со различен социјален статус, но со иста цел, да изградат нова и подобра иднина. Да најдат работа и вработување е од основно значње за секого денес и затоа образованието и знаењето за користење на новата технологијае многу важно.

При изборот на ученици, во предвид се земени следниве факти: